+90 324 237 77 89 / elite@eliteboya.com
Türkiye’de tekstil sektörünün kurumsallaşması ve ekonomik açıdan insanların hayatına katkı getirmesi ipek böceği ve pamuk yetiştiriciliği ile yün gibi doğal elyafların geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaşması cumhuriyet tarihi ile özdeştir.
 
1930’lu yıllardan sonra batı ülkelerinin teknolojik gelişmelerinden yararlanarak, Türkiye’de dokuma sektörü ve dokuma terbiyesi, tekstilin lokomotif gücünü oluşturdu. Bu süreçte tekstil terbiyesinin önemli bir bileşeni olan tekstil boyalarının üretimi, yine batı ülkelerindeki bir avuç firmanın tekelinde sürdürülmüş bu durum uzun yıllar boyunca devam etti. 
 
Elite Boya’nın kuruluşu, tekstil terbiye sektörünün dönüşümünde çok önemli rol oynayan diğer iki önemli olay ile birlikte aynı döneme denk geldi:
 
-1983 yılından itibaren o yıllara kadar çok gelişmemiş olan örgü kumaş terbiyesinin çok hızlı gelişmesi ve Tekstil Ürünleri ihracatında önem kazanması.
 
-Türkiye’de bir ilk olan Serbest Bölgelerin kurulma kararının alınması ve ilk 3 serbest bölgeden birisi olan Mersin Serbest Bölgenin kurulması.
 
Tam bu dönemde zaten pamuk üretimi, çırçırlanması ve ticaretinde önemli bir aktör olan Günaştı ailesi olarak, gelişmeleri yakından takip eden deneyimli aile üyelerimizin girişimleri ile 1980 yılında Meysan ve 1986 yılında İlteks Boya’yı kurduk, ve terbiye sektörünün önemli ihtiyaçları olan reaktif ve direkt boya ticaretine başladık.
 
Boya üretimi o yıllarda Avrupalı firmalarının tekelindeydi fakat yine o yıllarda yükselen ekonomilerden biri olan Tayvan’da, inovatif yaklaşımları ile ön plana çıkan Everlight firmasının boya üretimine başladı. Everlight’ın yıllar içinde teknik altyapısını güçlendirmesiyle birlikte, özellikle reaktif boya alanında bir dünya devi böylece ortaya çıkmış oldu.
 
Meysan ve İlteks’in, tekstil terbiye sektöründe daha rekabetçi bir konuma gelinmesi için gerekli olan yüksek kaliteli hammaddeyi daha düşük maliyetle pazara sunma arzusu, Everlight ile yollarımızı kesiştirdi.
 
Serbest bölgeler yasası ile Mersin Serbest Bölge’nin kurulması, Everlight ile Günaştı gurubunun bu yasanın sağlayacağı avantajları ve boya ticaretine olan yansımalarını öngörmesi, 1989 yılında Elite Boya’yu kurmamıza zemin hazırlamış oldu.
 
Tekstil terbiye sektörünün gelişmesi, ihracatta rekabet için maliyet avantajlarına ve daha kaliteli ürünlere ihtiyaç duyulması, bizim de bunları öngörüp teknik ve ticari gelişmeleri yönlendirme amaçlı yatırımlar yapmamız, Tayvan ile Türkiye arasında teknik ve ticari bir köprü oluşturdu.
 
Bu yıllarda yaşanan ihracat patlaması ve buna paralel olarak, tekstil sektörü, diğer sektörler arasında ihracat lideri olarak ülke ekonomisine ciddi katkılar sağladı. Rekabet avantajlarının olmazsa olmaz koşulu olan maliyet ve finansman konusunda Everlight’ın Avrupalı dev boya üreticilerine kafa tutması, Günaştı ailesi olarak bizim de serbest bölgedeki konumumuz itibariyle Türkiye ve çevre ülkelere sağladığımız lojistik ve teknik destek, bizi tekstil terbiye sektörünün önemli bir aktörü haline getirdi.
 
Bugün, Mersin Serbest Bölge’deki deneyimlerimiz ile zenginleşen bilgi birikimimiz ile, boyahanelerin boya ihtiyaçlarında ortaya çıkan zaman kaynaklı sorunlar büyük ölçüde çözüm sağlıyoruz. Elite Boya, Meysan ve İlteks olarak oluşturduğumuz yetkin teknik kadromuzun sağladığı servis, kalite ve uygun fiyatla buluşarak optimum maliyetli boyalar ile Türkiye’de üretim yapan şirketlere önemli avantajlar sağlıyor.
 
Mersin Serbest Bölge’deki depolarımızı ve donanımlı laboratuvar altyapımızı Çukurova, Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgesi’nde Meysan, Marmara, Trakya ve Bursa’da da İlteks’in altyapıları ile entegre ederek tekstil sektörünün Türkiye’de faaliyet gösterilen her noktasında hizmetlerimizi sürdüyoruz. Ayrıca müşterilerin teknik altyapısını güçlendirmeye dönük eğitim ve staj olanakları sağlayarak yetkin eleman yetiştirmeye de katkıda sağlıyoruz.
 
Yine bugün gelinen noktada, Everlight boyalarının Ortadoğu, Kafkas Ülkeleri, Bağımsız Türk Devletleri, Afrika ve kısmen Avrupa ülkelerine ulaştırılmasında bir köprü görevi üstlenerek Türkiye’ye döviz kazandıran bir şirket haline geldik.